Những ảnh hưởng ngắn hạn của phân bón hữu cơ đối với năng suất cây trồng là gì?

Quá trình vi sinh vật đất đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Đây là cơ chế chính chịu trách nhiệm về dinh dưỡng thực vật.
Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng phân bón hữu cơ làm tăng năng suất cây trồng trong một mùa vụ.
So với đầu vào vô cơ, phân bón hữu cơ có thể làm tăng hoạt động của vi sinh vật đất lên đến 16-20% sự hấp thụ của thực vật.
Ví dụ, hàm lượng P qua lá ở cây được bón phân hữu cơ cao hơn ở cây được bón phân vô cơ. Do sự gia tăng hoạt động của phosphomonoesterase sau khi bón phân hữu cơ, làm tăng P khoáng hóa trong đất và sau đó làm tăng khả năng cung cấp P cho cây trồng.
Do đó, phân hữu cơ giúp cây trồng phát triển tốt hơn theo hai cách.

Thứ nhất, chúng tạo điều kiện vật lý tốt cho đất bằng cách cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và khả năng trao đổi cation.

Thứ hai, chúng đóng một vai trò quan trọng đối với dinh dưỡng cây trồng trong thời gian ngắn. Vì vậy, sử dụng tổng hợp phân hóa học và phân hữu cơ là biện pháp canh tác lành mạnh nhất để nâng cao năng suất cây trồng.

Tầm quan trọng của vi sinh vật trong đất

Mối quan hệ của các vi sinh vật đất và sinh vật khác trong đất như giun đất, ngành chân khớp, bò sát tạo nên mạng lưới thức ăn phức tạp. Vi sinh vật sẽ phân hủy chất hữu cơ, xác động thực vật tạo ra dinh dưỡng nuôi sống thực vật và sinh vật khác. 

Đất có tỷ lệ vi sinh vật cao sẽ tỷ lệ thuận với độ màu mỡ của đất; quần thể vi sinh vật đất bao gồm vi khuẩn, xạ khuẩn, vi nấm, tảo, nguyên sinh động vật. Quần thể vi sinh vật đất là chỉ số để đánh giá chất lượng đất. Do đó, để phát triển nông nghiệp bền vững thì việc quan trọng hàng đầu là tăng cường hệ vi sinh vật đất.

Hệ vi sinh vật có vai trò quan trọng trong cải thiện cấu trúc đất, chuyển hóa dinh dưỡng trong phân bón cung cấp cho cây trồng, phân giải các chất hữu cơ trong đất, chuyển hóa các chất khó tan thành chất dễ tan giúp cây trồng hấp thụ dễ dàng, giải phóng các chất khoáng bị giữ chặt trong đất thành dạng dễ tiêu cho cây hấp thụ. Bên cạnh đó còn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, tiết ra các vitamin và chất sinh trưởng có lợi đối với cây trồng, cố định Nitơ tự nhiên để tạo ra đạm sinh học cung cấp cho cây trồng,…

Trồng cây liên hàng và bón phân sinh học. Đâu là giải pháp tốt nhất?

Vườn cây ăn trái được tạo thành từ các loại cây sinh trưởng thấp, độ thăm dò đất hạn chế, không ảnh hưởng đến kết cấu đất.

Một giải pháp cho vấn đề này có thể là trồng xen kẽ các loài có rễ ăn sâu để khai thác một lượng đất lớn hơn và sau đó cải thiện cấu trúc đất, chất dinh dưỡng và nguồn nước.

Những giải pháp này không bền vững trong môi trường khô hạn và bán khô hạn, nơi thực vật và cây ăn quả sẽ cạnh tranh để giành lấy một nguồn tài nguyên ít ỏi: nước. Hơn nữa, quản lý trồng xen hàng thể hiện một hạng mục chi phí đáng kể, cả thông qua các chi phí rõ ràng như cắt cỏ và thông qua các chi phí ít rõ ràng hơn như cạnh tranh với cây trồng đang phát triển để lấy nước và chất dinh dưỡng.

Phân bón sinh học là một giải pháp thay thế tốt cho việc trồng xen hàng để cải thiện kết cấu đất. Chúng cung cấp chất hữu cơ cho đất, giúp cải thiện độ xốp của đất, thấm nước và oxy và ổn định đất.

Hơn nữa, phân bón sinh học cung cấp cho đất nhiều loại vi sinh vật sống giúp cải thiện các đặc tính vi sinh của đất và có tác dụng trực tiếp đối với cây trồng, tăng năng suất cây trồng và chất lượng sản xuất. Vì vậy, bên cạnh việc cắt giảm chi phí quản lý cây liên hàng, phân bón sinh học ảnh hưởng đến cả sức khỏe của đất và chất lượng cây trồng.

Phân bón sinh học Sing Fertilizer là thương hiệu hàng đầu của Tataya về các sản phẩm chăm sóc cây trồng.

Phân bón sinh học Sing Fertilizer chứa các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Bao gồm vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí, các nguyên tố tự nhiên, hóa chất sinh học được chiết xuất tự nhiên và Molasses. Đây chính là giải pháp tuyệt vời cho nhà nông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *