Một nghiên cứu gần đây cho thấy tác dụng của phân bón sinh học đối với độ phì nhiêu của đất và năng suất cây trồng.
Khi câu hỏi đặt ra có phải phân bón hóa học là giải pháp khả thi duy nhất để nâng cao năng suất cây trồng? Phân khoáng có tác dụng gì đối với đất về lâu dài?
Để trả lời được câu hỏi này phải trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu và chứng minh.
Việc lạm dụng các sản phẩm này đã gây ra sự nghèo nàn của đất. Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Vi sinh Quốc tế (Phân bón sinh học: Một công cụ mới cho nông nghiệp – Tập 1, Số 2, 2009, tr-23-31), để khắc phục vấn đề này, điều cực kỳ quan trọng là sử dụng phân bón sinh học vì hai lý do chính:
Thứ nhất, chúng phục hồi độ phì nhiêu của đất bằng cách cung cấp cho đất chất hữu cơ vật chất và vi sinh vật sống.
Thứ hai, chúng làm tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng vì chúng tăng cường khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng (ví dụ, bằng cách cố định Nitơ trong khí quyển hoặc hòa tan Kali có trong đất).

Bằng cách này, phân bón sinh học cải thiện sức khỏe của cây trồng và sau đó, chúng làm tăng năng suất cây trồng.

Chúng đại diện cho một lợi ích cho bất kỳ loại đất nào. Ví dụ, đất sét có các hạt nhỏ và chặt làm cản trở dòng chảy của nước, chất dinh dưỡng và oxy. Phân bón sinh học cấu hình lại đất sét thành các hạt lớn hơn, lỏng lẻo hơn. Khoảng cách lớn hơn giữa các hạt cải thiện dòng chảy của nước, oxy và chất dinh dưỡng đến rễ.

Hơn nữa, rễ có thể xâm nhập sâu hơn vào đất, tiếp cận nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Phân bón sinh học cũng cải thiện năng suất cây trồng và độ màu mỡ của đất ở đất cát, nơi có khoảng cách lớn giữa các hạt cho phép nước và các chất dinh dưỡng hòa tan của nó hút quá nhanh để rễ cây hấp thụ tối ưu. Chúng hấp thụ và giữ các chất này để rễ có nhiều thời gian hơn để hấp thụ chúng.

Hơn nữa, bên cạnh việc cải thiện tính năng của đất và cung cấp chất hữu cơ cho đất, chúng còn cung cấp cho đất Kẽm, Đồng, Bo và các chất dinh dưỡng quan trọng khác.

Tóm lại, phân bón sinh học có thể được coi là công cụ sáng tạo cho nông nghiệp: điểm gặp gỡ giữa quản lý đất bền vững và sự gia tăng liên tục của nhu cầu lương thực.

Bên cạnh các sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi tạo ra các loại phân bón sinh học tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *