LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG

Tập đoàn TATAYA với 06 ngành và hơn 6 đơn vị trực thuộc hoạt động trong các lĩnh vực Nông nghiệp – Năng lượng – Bất động sản – Bất động sản Công nghiệp – Du lịch – Giáo dục.

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất uy tín tiên phong và hàng đầu cung cấp các sản phẩm chăm sóc cây trồng sinh học và thức ăn bổ sung tại Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Khiêm tốn – Chính trực trong ứng xử tạo nên môi trường công bằng, minh bạch và tôn trọng giữa các bên.
  • Năng động – Đề cao khả năng hoạt động một cách chủ động và tích cực trong công việc và cuộc sống để nâng cao hiệu quả làm việc, nâng cao giá trị cho cuộc sống. 

  • Linh hoạt – Ứng biến linh hoạt để thích nghi và phát triển trong một môi trường đầy biến động và không ngừng thay đổi là nền tảng then chốt để phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Tạo ra các giải pháp vượt trội vì cuộc sống an toàn và lành mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, bất động sản, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Giới thiệu

Nhà sáng lập

Mr. Goh Kah Lin
Founder

TS. Goh Kah Lin – Giám đốc của Tataya Fertilizer,  đồng sáng lập là ông Lê Quốc Tuấn – Giám đốc điều hành Tataya Fertilizer. Với bề dày kinh nghiệm của một nhà khoa học, nhà quản lý dẫn dắt các tập đoàn từ lĩnh vực CNTT đến nông nghiệp và năng lượng tái tạo, TS. Goh Kah Lin đã quản lý và phát triển hiệu quả  Agrivix – nhà phân phối duy nhất các sản phẩm của Tataya Fertilizer tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện nay, ông còn là Giám đốc điều hành và là đối tác chiến lược của trang trại trên mái đô thị thành công ở Singapore trong vai trò hiện thực hoá tầm nhìn của Singapore về việc cung cấp 30% lượng thực phẩm tiêu thụ tại địa phương vào năm 2030.

Mr. Le Quoc Tuan
Chairman & Founder

Ông Lê Quốc Tuấn – Giám đốc Tập đoàn Tataya, đồng thời cũng là nhà sáng lập và điều hành Tập đoàn. Sớm nhận thức được tầm quan trọng của thực phẩm chất lượng đối với đời sống con người, môi trường và thiên nhiên, Ông Lê Quốc Tuấn mong mỏi nghiên cứu và ứng dụng để cung cấp các giải pháp cho một chất lượng thực phẩm xanh cung cấp cho người dân Việt Nam. Để lan toả, Ông Lê Quốc Tuấn đã và đang triển khai các hợp tác xã và đưa vào hoạt động lĩnh vực giáo dục của Tập đoàn Tataya để mang đến cơ hội lĩnh hội tri thức, hiểu và thực hành đến đông đảo người dân.

CÔNG TY CON

Danh sách các công ty con trong tập đoàn TATAYA GROUP